Interaktywne pulpity do eksploracji i wizualizacji danych

Kluczową mikrousługą, która wzbogaca funkcjonalność naszego systemu, są interaktywne pulpity, które możemy łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jak to działa?

System wykorzystuje narzędzie Redash do tworzenia dynamicznych wykresów. Redash korzysta z API systemu Omnimes, aby pobierać potrzebne dane z wybranej maszyny/maszyn za określony okres czasu, umożliwiając monitorowanie ich zmian, na przykład zestawienie czasu trwania awarii ostatnich 24 godzin kilku linii produkcyjnych, czy też wykonanie zestawień lub porównań, jak stosunek występowania awarii do czasu wyprodukowania dobrych produktów.

Każda z tych wizualizacji pozwala na indywidualne dostosowanie częstotliwości odświeżania danych, w zakresie od 1 minuty do 60 minut. Dodatkowo, narzędzie to oferuje możliwość ustawienia alertów e-mail, gdy określona wartość przekroczy ustaloną granicę.

Zdjęcie przedstawia interaktywne pulpity do eksploracji i wizualizacji danych

Narzędzie zostało zintegrowane z użytkownikami systemu Omnimes, oferując unikatowy tryb monitoringu. Ten sposób monitorowania różni się od monitorowania w czasie rzeczywistym, ponieważ umożliwia przedstawienie danych z szerszego okresu – maksymalnie do 24 godzin lub do 10 000 dokumentów na jedną wizualizację, co oznacza, że czas odświeżenia danych może wynosić maksymalnie 1 minutę.

Wizualizacje oferują szeroki zakres personalizacji – od wykresów słupkowych, przez wykresy kołowe typu donut, po tabele z możliwością wyszukiwania danych. Dzięki tym opcjom, każda prezentacja danych może zostać maksymalnie dopasowana do preferencji użytkownika, zapewniając precyzyjne i intuicyjne narzędzie do analizy i monitoringu.

Zdjęcie przedstawia dodawanie wykresów do dynamicznego pulpitu