Kreator raportów

Omnimes to więcej niż system – to narzędzie zapewniające elastyczność, której potrzebuje Twoja firma do dokładnego analizowania i optymalizowania procesów produkcyjnych. Wierzymy w pełną personalizację, dlatego nasze rozwiązanie umożliwia tworzenie własnych, spersonalizowanych raportów dostosowanych do specyficznych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Raporty podzieliśmy na dwa rodzaje. Raporty stałe oraz tworzone na podstawie szablonów użytkownika raporty elastyczne.

Raporty stałe (raporty podstawowe)

Raporty stałe, nasze raporty podstawowe, zapewniają solidne fundamenty dla kluczowych wskaźników efektywności, takich jak OEE, MTTR, MTTF czy MTBF. Są one generowane automatycznie, wymagając od użytkownika jedynie wprowadzenia dwóch wartości: liczby sztuk wadliwych i liczby sztuk zamówionych.

Zdjęcie przedstawia moduł generowania raportów w motywie jasnym

Tego typu raporty są wykorzystywane również w zleceniach, gdzie jeśli firma zdecyduje się korzystanie z modułu zleceń i harmonogramu systemu Omnimes może uzyskać wyniki pracy przy każdej zmianie pracowników, co daje nam potężny wykres analizy OEE pokazujący jak wydajność procesu produkcyjnego kształtowała się na danej zmianie lub danym okresie czasowym.

Raporty z szablonów (raporty elastyczne)

Rozumiejąc, że każda firma jest wyjątkowa, stworzyliśmy raporty z szablonów. Pozwalają one na całkowitą kontrolę nad wyglądem i treścią raportów. Czy to przez wielokrotnego użytku jednego szablonu, czy przez modyfikowanie jego składowych, dostarczamy narzędzie, które ewoluuje razem z Twoją firmą.

Zdjęcie przedstawia listę szablonów do generowania raportów w motywie jasnym

Korzyści Personalizacji

  • wizerunek Twojej firmy: Dostosuj raporty do identyfikacji wizualnej swojej firmy, włącznie z logiem i drobnymi detalami, które mają znaczenie.
  • własne wzory: Każda firma jest inna, dlatego oferujemy możliwość tworzenia własnych wzorów wyliczeniowych – nawet dla tak standardowych wskaźników jak OEE.
  • elastyczność w użyciu: Używaj, modyfikuj i dopasowuj szablony raportów, aby odpowiadały bieżącym potrzebom i zmieniającym się warunkom biznesowym.

Z Omnimes zyskujesz nie tylko narzędzie do kreowania raportów – zyskujesz partnera, który pomaga Ci w pełnym zrozumieniu i wykorzystaniu danych produkcyjnych. Wykorzystaj potęgę personalizacji i precyzji w raportowaniu, aby wyprzedzić konkurencję i usprawnić swoje procesy produkcyjne. Omnimes – tam, gdzie elastyczność spotyka się z innowacyjnością.